این پست عکس کوچک ندارد

جزئیات

سعید فداییان عکاس و مدرس عکاسی

آدرس:

تهران

سایت:
ایمیل

saeid@saeidpix.ir

اسکایپ:

saeid.fadaeian

تلفن:

09126862669

بیوگرافی

سعید فداییان عکاس و مدرس عکاسی

متولد 26 تیرماه 1363 شهر تهران

ارسال پیام