این آرامگاه به طور رسمی در سال 1340 احداث گردیده است. شامل 20000 قبر می باشد و دارای زمینی به مساحت 8 هکتار است. واقع در سه راه مدرس خیابان ملامجدالدین. این آرامگاه در منطقه ای قرار دارد که بخشی از آذریهای مقیم ساری در آن اقامت دارند.به همین سبب آن منطقه را ترک محله ملامجدالدین نیز می نامند. این آرامگاه در خیابان ملامجدالدین که بین بلوار فرح آباد و میدان شهدا قرار گرفته نزدیک به مرکز شهر قرار دارد.