این بلوار که سابقا به نام بلوار الیزابت نامیده می‌شد، در گذشته‌های نه چندان دور تفرجگاهی برای پایتختی‌ها بوده تا در ساعت‌های پایان روز یا آخرهای هفته به آنجا بیایند و دمی آسایش داشته باشند. در میانه بلوار کشاورز، نهری ساخته شده که همچنان آب در آن جاریست. این نهر که اسبق بر این به آب کرج یا رودخانه کرج مشهور بوده در واقع رودخانه‌ای بوده که از رودخانه کرج منشعب شده و به سوی اراضی بهجت آباد می‌رفته و بعد به سمت دارالخلافه تهران امتداد داشته است. این نهر و نیمکت‌هایی که در اطراف آن قرار دارند، وعدگاه بسیاری از زوج‌ها و یا محلی برای استراحت افراد محسوب می‌شده و می‌شود.