عکاسی با موبایل LG G4

روزگاری (قبل از تحریم) شرکت ال جی گوشی های خود را برای عکاسی برای بنده ارسال میکرد تا نمونه عکسهایی از ایران برای آن شرکت تهیه کنم. مجموعه پیش رو با گوشی ال جی عکاسی شده است.

شرح پروژه

عکاسی با موبایل LG G4 شرکت ال جی در تهران و مشهد عکاسی شده است.

۱۲

تصاویر