نویسنده: سعید فداییان

عکاس مستند اجتماعی و مدرس عکاسی پایه ، دانش آموخته رشته عکاسی

برج میلاد تهران نماد شهری جدید این کلان شهر تهران است . محل عکاسی از بالای پل امیرآباد که این…