رزومه

نمایشگاه ها
نمایشگاه انفرادی  با عنوان امروز ما  در گالری دانشگاه علوم اقتصادی تهران
نمایشگاه انفرادی با عنوان اعتیاد در گالری سازمان ارشاد شهرستان آران و بیدگل
نمایشگاه انفرادی با عنوان تهران ۱۳۹۱  در گالری خاتم  فرهنگسرای یافت آباد
نمایشگاه انفرادی با عنوان (من هم جزئی از آنها بودم ) در کافه گالری هفت
نمایشگاه انفرادی مستند اجتماعی در دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸ تهران
نمایشگاه انفرادی عکس عاشورا در مترو میرداماد تهران
نمایشگاه انفرادی تهران – بوشهر  مترو تجریش تهران
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان چهار فصل یک سرزمین در فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه گروهی جشنواره زمان اراک
نمایشگاه گروهی عکس شهریار
نمایشگاه گروهی عکس آسمان یک شهر
نمایشگاه گروهی تهران کاشی نو
نمایشگاه گروهی عکس با عنوان عاشورا در برج میلاد
نمایشگاه گروهی عکس روزهای زندگی در نگارخانه خاتم
نمایشگاه گروهی عکس روزهای زندگی ۲ در فرهنگسرای بهمن
نمایشگاه گروهی قاب حماسه در موزه امام علی
نمایشگاه گروهی عکس سالانه انجمن عکس شهریار
نمایشگاه گروهی عکس سلامت و روان زنجان
نمایشگاه گروهی عکس قاب های بهشتی
نمایشگاه گروهی مهر مهرم – استان سمنان
مقام اول جشنواره عکس قاب های بهشتی بخش عکس های شهروندی
عکس برگزیده جشنواره عکس سلامت و روان
عکس برگزیده جشنواره قاب حماسه
مقام اول مسابقه عکاسی ایران ما (فرهنگسرای بهمن)
مسئولیت ها
دبیر انجمن عکس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸
داوری ها
داور جشنواره عکس روستای من قریه من
داور نمایشگاه روزهای زندگی ۲
عکس های راه یافته
سه عکس راه یافته در نمایشگاه آسمان شهر
یک عکس راه یافته در پنجمین جشنواره عکس مشهد
دو عکس راه یافته به نمایشگاه روزهای زندگی
پنج عکس راه یافته به نمایشگاه عاشورا
یک عکس راه یافته در جشنواره روز جهانی عکاسی زنجان
دو عکس راه یافته در جشنواره قاب حماسه
یک عکس راه یافته در جشنواره سلامت روان
یک عکس راه یافته در جشنواره پنجم فیروزه تبریز
یک عکس راه یافته به جشنواره مهر محرم
سایر
دبیر اولین دوره نمایشگاه روزهای زندگی ۱
دبیر دومین دوره نمایشگاه روزهای زندگی ۲
دبیر سومین دوره نمایشگاه روزهای زندگی۳
دبیر سومین دوره نمایشگاه روزهای زندگی۴
دبیر سومین دوره نمایشگاه روزهای زندگی۵
مشاور دبیر جشنواره تهران کاشی نو
مشاور دبیر جشنواره ته ران
عضو انجمن عکاسان  دفاع مقدس